Sprawozdanie dotyczące komunikatu Komisji w sprawie walki z rakiem RakAlojz Peterle (sprawozdawca) – Sprawozdanie dotyczące komunikatu Komisji w sprawie walki z rakiem – Partnerstwo europejskie

A. Peterle - WHO kilka lat temu przewidziała rozprzestrzenienie się raka, a nawet jego pandemię. Obecnie choroba dotyka nie tylko starsze pokolenie, ale i osoby młode. Konieczne jest podjęcie działań profilaktycznych. Trzeba stworzyć europejskie partnerstwo dot. profilaktyki raka. Istotne jest dążenie do redukcji zachorowań na nowotwory. Należy prowadzić badania przesiewowe. Trzeba propagować w społeczeństwa europejskich zdrowy tryb życia. Niezbędne jest wymienianie się dobrymi praktykami. Istotne jest tworzenie departamentów w ministerstwach zdrowia, które zajmowałyby się promocją zdrowego odżywiania.

E. Łukacijewska - w Polsce istnieje narodowy program profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. Jednak szczepionki profilaktyczne na raka szyjki macicy są drogie, dlatego też niewiele kobiet stać na ich zakup. Ważne jest przeprowadzenie europejskiej kampanii informacyjnej dot. działań profilaktycznych. Konieczne jest porównanie statystyk pomiędzy krajami członkowskimi dot. zachorowań na raka i stopnia wyleczalności.  D. Roth-Behrendt – trzeba sformułować wobec państw członkowskich jasne żądania dot. podjęcia przez nie działań profilaktycznych.

Palenie - przyczyna raka

Palenie papierosów – jedna z przyczyn raka

Warto stworzyć sieć wymiany informacji dot. dobrych praktyk stosowanych w państwach członkowskich.

F. Ries w imieniu A. Parvanovej - należy zdefiniować mapę drogową walki z rakiem. Istotne jest zwalczanie nierówności w służbie zdrowia w krajach członkowskich.

F. Ries - w tym roku mówi się o pandemii raka. Konieczne jest podjęcie działań prewencyjnych.

K. Kadenbach - należy zapewnić dostęp do opieki zdrowotnej biednym.