Pytanie ustne nr 2011/02, zadane przez Jo Leinena, Alojza Petrelego i Pavla Poca, na temat braków w obecnej polityce UE w zakresie walki z rakiem jelita grubego rakDG SANCO
Wytyczne dotyczące badań przesiewowych zapobiegających rakowi jelita grubego zostały opublikowane 3 lutego 2011 roku. Zakres projektu jest duży, pracowało nad nim 90 ekspertów z 42 krajów. Konieczne było zebranie dowodów naukowych i na ich podstawie sporządzenie wytycznych. Szczególne testy krwi, zalecane przez UE, faktycznie znacząco zmniejszają odsetek osób umierających na raka, ponieważ stosunkowo wcześniej podejmowane jest leczenie. Z trzech z zaproponowanych badan przesiewowych zapobiegających rakowi, to dotyczące jelita grubego było najmniej rozpowszechnione. Przebadano najmniej osób. W tej chwili liczba osób przebadanych się zwiększa. Należy zwiększyć tempo badan przesiewowych w państwach członkowskich. Przeprowadzenie badań przesiewowych, na całej ludności UE, wymaga skoordynowanych wysiłków co najmniej przez 10 lat, tzn. zaplanowania, przeprowadzenia badań i analizy wyników. Niezbędne jest zachęcanie krajów do wykorzystania istniejących mechanizmów, wytycznych i współpracy w ramach nowego partnerstwa europejskiego na rzecz walki z rakiem. Należy zwiększyć wpływ na badania nad rakiem w poszczególnych krajach członkowskich. Należy skupić się na kwestiach ogólnych jak zapobieganie, patogeneza, wczesne wykrywanie, rozpoznanie i wczesne leczenie pacjenta. Wiąże się to z przyznaniem 485 mln euro na badania związane z rakiem. To jest 180 projektów, zaangażowanie ok. 1500 laboratoriów. 300 mln euro wydano w okresie programowania w latach 2007-2010.

Papierosy również zwiększają ryzyko raka

Papierosy również zwiększają ryzyko raka

 Prowadzone są badania nad szybkim wykrywaniem, czynnikami genetycznymi, środowiskowymi, nowymi sposobami molekularnymi i modelami klinicznymi walki z rakiem. Niezbędna jest analiza przerzutów, szczepień, immunoterapii i biologicznego podejścia do potrzeb medycznych. Niezbędna jest koordynacja badań naukowych i polityk UE na poziomie światowym. Należy zwiększyć koordynację badań naukowych poprzez tworzenie centrów doskonałości, zbierających wyniki badań klinicznych. Tworzenie sieci krajowych poświęconych badaniom poszczególnym sektorów (EURONET). Konieczne jest wytyczenie nowych kierunków badań i innowacji.