Pytanie ustne sprawie ewentualnego związku między korzystaniem z telefonu komórkowego i zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka RakPytanie ustne nr 2011/05, które złożyli: Peter Liese i Richard Seeber, w sprawie ewentualnego związku między korzystaniem z telefonu komórkowego i zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka 

Agencja w ramach WHO sklasyfikowała efekt działania telefonów komórkowych jako potencjalnie rakotwórczy. Agencja przeprowadziła konsultacje na podstawie badan przygotowanych przez inne instytucje. Na podstawie analiz stwierdzono, że są odpowiednie dane dotyczące zagrożenia. Zgodnie z Traktatem państwa członkowskie są odpowiedzialne za promieniowane magnetyczne. Państwa europejskie mają instrumenty by móc ograniczyć napromieniowania. Komisja monitoruje najnowsze badania naukowe. Korzysta się również z nowych opinii dotyczących zagrożeń dla zdrowia. Komisja chce przejrzeć ustalenia z 2009 r. i zastanowić się czy potrzebne są dodatkowe badania. Komisja sfinansowała badania naukowe w ramach programu ramowego i będzie robiła to dalej. Komisja prowadzi dialog wszystkich sygnatariuszy.