Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej 2012/07 zadane przez Satu Hassi dotyczące niedawnego zaklasyfikowania przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem WHO zanieczyszczeń pochodzących z silników wysokoprężnych jako substancje rakotwórcze grupy 1 rakKomisja Europejska: Decyzja ta ma doprowadzić w najbliższej przyszłości do ograniczenia emisji cząstek drobnych z ciężarówek. Obecnie trwają przygotowania mające na celu przebudowę istniejącej już floty pojazdów posiadających silniki wysokoprężne, zwłaszcza ciężarówki. Ma ona zacząć się odbywać od roku 2013. Komisja pracuje również nad obniżeniem emisji cząstek drobnych z silników przemysłowych.

S. Hassi: Komisja odniosła się wyłącznie do standardów już wprowadzonych. Po raz pierwszy mówi się o tym, że emisje pochodzące z silników diesla mogą powodować raka. Jakie są koszty oczyszczenia tych emisji? Czy Komisja ma jakiś plan, aby zaktualizować analizę kosztów i zysków, biorąc pod uwagę nową klasyfikacje emisji z silników wysokoprężnych? Czy normy emisji z pojazdów nie powinny zostać podwyższone?

C. Lepage: Jest to już problem zdrowia publicznego. Potrzebne jest podniesienie norm a następnie pilnowanie, aby były one przestrzegane np. poprzez nakładanie sankcji. Potrzebna jest bardziej restrykcyjna polityka.

M. Groote: W przyszłym roku tematem przewodnim UE będzie powietrze. Będzie to dobry okres, żeby dogłębnie zająć się tym tematem. Potrzebne są bardziej rygorystyczne normy. Będzie to kosztowne, ale powinno być przeanalizowane na szerszym polu, z uwzględnieniem kosztów opieki zdrowotnej.

Komisja Europejska: W tym roku zostały już podjęte inicjatywy dotyczące instrumentów skutecznego obniżania poziomu zanieczyszczeń. Od 2014 r. wejdzie w życie norma, która sprawi, że filtr cząstek stałych będzie obowiązkowy. Powinno to znacząco poprawić jakość powietrza i obniżyć masę i ilość emitowanych cząstek stałych. Program zwalczania tych emisji został już stworzony, ale będzie on wchodził w życie stopniowo. Potrzebna jest modernizacji floty samochodów ciężarowych.